PK 20 - KGJ

PK 20 - KGJ

KGJ - kogenerační jednotka slouží k výrobě elektrické energie. Jako zdroj pro výrobu je využíván plyn.