Správa nemovitostí

Od 1.1.2010 převzala  společnost Tepelné hospodářství Holešov do své správy, pronajaté nemovitosti Města Holešov. Pracovníci pověřeni výkonem této činnosti sídlí nově v prostorách č.p. 1275 na nám. Sv. Anny v Holešově.  

Ing. Jitka Riemerová;
 referent správy nemovitosti
Tel./fax: +420 573 506 240
Email: riemerova@thholesov.cz
 • návrhy na uzavření nájemních smluv na užívání městských bytů
 • návrhy na dohody o ukončení nájemného v městských bytech
 • dohod o uznání dluhu a splátkách
 • výměny bytu
 • zvýšení nájemného
 • další žádosti nájemníků
Jaromíra Kaiserová
Samostatný referent správy nemovitosti
Tel./fax: +420 573 506 241
Email: kaiserova@thholesov.cz
 • rozúčtování nájmů a energií pro nájemníky
 • vedení evidence faktur a pohledávek
 • vedení evidence nájmů a plateb energií
 • předpisy záloh
 • další žádosti nájemníků
Jakub Polach
technik - správa nemovitostí
mob./tel: +420 606 787 556
+420 573 506 241
Email: polach@thholesov.cz
 • evidence oprav a revizí
 • zajištění oprav a revizí
 • přebírka pronajatých prostor
 • zajištění plánovaných a havarijních oprav
 • pasportizace pronajatých prostor
 • evidence
 • další žádosti nájemníků