Pronájem bytů a nebytových prostorů

Společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o. informuje zájemce o pronájem městských **bytů**, že žádosti se podávají na formuláři v kanceláři správy nemovitostí u Ing. Jitky Riemerové. Žádosti jsou evidovány do konce kalendářního roku. Na další rok je **nutné** podat novou žádost.

Žádosti o pronájem **bytů v domech s pečovatelskou službou** mohou podat občané s trvalým pobytem v Holešově a místních částech, kteří dosáhli důchodového věku nebo mají nárok na plný invalidní důchod. Žádosti jsou evidovány bez časového omezení.

Žádosti o pronájem městských **nebytových prostorů** se podávají na konkrétní nebytový prostor, nabízený k pronájmu ve vývěsce na městském domě č. 54 na nám. Dr. E. Beneše a na internetové adrese www.thholesov.cz.