PK - 4 U Letiště 1228

Otápěná plocha: 1361,5 m2
Použité kotle: 2 x Viadrus G 100
Výkon topné soustavy: 2 x 75kW
Expanzomat: 1 x ČKD Trutnov 280l
Větrání kotelny: Pomocí přirozené cirkulace vzduchu dle projektové dokumentace.
Ohřev TUV: Nenainstalován