PK - 39 - U letiště 1151

Otápěná plocha: m2
Použité kotle: 3 x VIADRUS G100
Výkon topné soustavy: 3 x 75kW
Expanzomat: 2 x ČKD Dukla, obj.280l, r.v. 1994
Ohřev TUV: Zabezpečen pomocí kotlové vody v trubkovém výměníku umístěném v zásobníku o celkovém objemu 2500l.
Větrání kotelny: Přirozené neuzaviratelnými otvory, přívod spalovacího vzduchu je přiveden k podlaze.