PK - 31 U Letiště 1256

Otápěná plocha: 1902,6 m2
Použité kotle: 3 x Thermona
Výkon topné soustavy: 3 x 70kW
Expanzomat: 3 x ČKD Dukla, obj.200l
Větrání kotelny: Je zajištěno přívodem vzduchu k podlaze kotelny a větracím otvorem u stropu kotelny. Pomocí přirozené cirkulace vzduchu dle projektové dokumentace.
Ohřev TUV: Zabezpečen pomocí kotlové vody.