PK - 2 Mateřská škola, Masarykova 636

Otápěná plocha: 338 m2
Použité kotle: 2 x ODRA ECO
Výkon topné soustavy: 2 x 24kW
Expanzomat: Flexcon
Větrání kotelny: Pomocí přirozené cirkulace vzduchu dle projektové dokumentace.