PK - 13 Novosady 1616

Otápěná plocha: 2598,38 m2
Použité kotle: 2 x Viadrus
Výkon topné soustavy: 2 x 120 kW max.132 kW
Expanzomat: 1 x ČKD Trutnov 280l
Větrání kotelny: Je zajištěno přívodem vzduchu k podlaze kotelny a větracím otvorem u stropu kotelny. Pomocí přirozené cirkulace vzduchu dle projektové dokumentace.
Ohřev TUV: Je zabezpečen pomocí dvou samostatných plynových ohřívačů vody Qantum.
1. typ Q7-100-260/NOTV o objemu 380l.
2. typ Q7-100-NRRS o objemu 355l.
Otápěná plocha: