Nabízíme kalibrace a testy detektorů úniku plynu

Provádíme kalibraci detektorů plynu dodávaných společností J.T.O. System, s.r.o..
Kalibrace je nutno provádět dle příslušných předpisů (viz např. VYHLÁŠKA 85/1978 Sb. ).
Kontrola funkčnosti detekčního systému se provádí ve plhůtách jejich výrobce - 1x za 2 měsíce.

  bez DPH
Cena za kalibraci čidla 800,-- Kč
Cena za kontrolu funkčnosti čidla 50,-- Kč/čidlo
400,-- Kč/hod
Cestovné za km 8,-- Kč
Ceny jsou platné od 1. 1. 2014 a jsou smluvní. Při větších objemech prací je možné cenu dohodnout.
Provádíme pouze kalibraci detektorů úniku zemního plynu.