Správa nemovitostí

Rozhodnutím rady města Holešov od 1.1.2010 zajišťujme výkon správy městských nemovitostí. Zde naleznete informace týkající se této naši činnosti.

Pronájem bytů a nebytových prostorů

Společnost Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r. o. informuje zájemce o pronájem městských **bytů**, že žádosti se podávají na formuláři v kanceláři správy nemovitostí u Ing. Jitky Riemerové. Žádosti jsou evidovány do konce kalendářního roku. Na další rok je **nutné** podat novou žádost.

Seznam bytových a nebytových prostor

adresa číslo popisné počet bytů počet neb. prostor
Grohova 1067 0 2

Správa nemovitostí

Od 1.1.2010 převzala  společnost Tepelné hospodářství Holešov do své správy, pronajaté nemovitosti Města Holešov. Pracovníci pověřeni výkonem této činnosti sídlí nově v prostorách č.p. 1275 na nám. Sv. Anny v Holešově.  

Syndikovat obsah