Dodávky tepla a teplé vody

Informace týkající se dodávek tepla a teplé vody

Ceníky dle zák. č. 526/1990 Sb.

Ceny tepelné energie pro jednotlivé zákazníky jsou sjednávány individuálně v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Jednotlivé kalkulace jsou sjednávány se správci odběrných míst v souladu s přílohou č. 3 cenového rozhodnutí ERU.

Přerušení dodávky vody na Kráčinách

Z důvodu prasklého potrubí v domě č.p. 285, došlo dne 28. 11. 2011, v odpoledních hodinách k odstávce dodávky teplé vody z kotelny na Kráčinách. Výpadek se týkal ulic Kráčiny a Slovenská. Vzhledem k rozsáhlosti poruchy musel být odstaven dům č.p. 285, dodávka teplé vody pro ostatní domy byla po nedlouhé době opět obnovena. Prasklé potrubí ve výše zmiňovaném domě bylo opraveno dne 29. 11. a dodávka teplé vody byla obnovena kolem 17-té hodiny.

Zahájení topné sezóny!!!

Společnost oznamuje svým odběratelům zahájení topné sezóny dne 6.10.2011 z důvodu odzkoušení technologií kotelen a předpovědi počasí na následující dny. Zároveň žádáme naše zákazníky, aby na telefon 602 414 625 oznámili případné nedostatky v dodávce tepla či teplé vody do jejich domácností.

Ceny energií

Náklady plyn na m2:

Schéma cirkulace teplé vody

Schéma cirkulace teplé vodySchéma cirkulace teplé vody

Výroba tepelné energie

Teplo se připravuje spalováním zemního plynu ve zdroji tepla, tj. v kotelně. Ze zdroje tepla se teplonosným médiem (horkou vodou) dopravuje potrubím do objektu spotřeby - obytných domů a ostatních budov.

Opravy na Kráčinách a Novosadech


Vážení odběratelé tepla a teplé vody

Syndikovat obsah