Dodávky tepla a teplé vody

Informace týkající se dodávek tepla a teplé vody

Odstávka teplé vody na Masarykové

Upozorňujeme odběratele teplé vody, kteří jsou napojeni na teplou vodu z kotelny na Masarykové (jedná se o ulice Bezruřova, Masarykova, Tyršova), že dne

**21. 11. 2013 od 7^00 do 12^00 hodin**
bude z technických důvodů přerušena dodávka teplé vody.

Omezení dodávky tepla a TUV na Novosadech

Dne 14. 11. 2013 v dopoledních hodinách bude omezena dodávka tepla a teplé vody z kotelny na Novosadech, z důvodu přerušení dodávky elektřiny společností E-On.

Příjemnou dovolenou

Přejeme všem odběratelům příjemnou dovolenou.

Odstávka teplé vody na Kráčinách

Upozorňujeme odběratele teplé vody, kteří jsou napojeni na teplou vodu z kotelny na Kráčinách (jedná se o ulice Kráčiny, SLovenská a Dukelská) , že dne
**2. 7. 2013 od 7^00 do 15^00 hodin**
bude z technických důvodů přerušena dodávka teplé vody.

*Děkujeme za pochopení.* .>

Vyhláška č. 194/2007 Sb.

**Vyhláška č. 194/2007 Sb.** kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelůmuveřejněno v: č.

Víte, kdy se přestává topit?

Vyhláška č.194/2007Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Změna teploty vody na Kráčinách

Upozorňujeme odběratele teplé vody, kteří jsou napojeni na teplou vodu z kotelny na Kráčinách (jedná se o ulice Kráčiny, SLovenská a Dukelská) , že dne
**19. 6. 2013 od 12^00 do 20^00 hodin**
bude z technologických důvodů navýšena teplota teplé vody.

Z tohoto důvodu dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při jejím používání!!!

*Děkujeme za pochopení.* .>

Přerušení dodávky teplé vody na Novosadech

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
#####
Upozorňujeme obyvatele sídliště Novosady, že ve dnech

20. - 21. 9. 2012
=====
bude z důvodu nutné opravy přerušena dodávka teplé vody a to od 20. 9. 8^00 hodin do 21. 9. 16^00 hodin.

Přerušení dodávky teplé vody na Novosadech

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
#####
Upozorňujeme obyvatele sídliště Novosady, že dne **7. 9. 2012** bude z důvodu nutné opravy přerušena dodávka teplé vody a to včase od 8^00 do 12^00 hodin.

Oprava tepelného kanálu Novosady

Dne 20. 8. 2012 byla zahájena oprava tepelného kanálu na ulici Novosady mezi domy 1363 a 1329. Touto opravou vzniklo omezení průchodu a provozu dětského hřiště, které bude z důvodu bezpečnosti po celou dobu opravy. Prosíme proto všechny o to, aby dbali své osobní bezpečnosti a **nevstupovali na staveniště**. Také prosíme o trpělivost, neboť situaci nejde řešit jiným způsobem.

Syndikovat obsah