Kalibrace detektorů plynu

Provádíme kalibrace detektorů plynu od výrobce J.T.O. Rožnov pod Radhoštěm

Nabízíme kalibrace a testy detektorů úniku plynu

Provádíme kalibraci detektorů plynu dodávaných společností J.T.O. System, s.r.o..
Kalibrace je nutno provádět dle příslušných předpisů (viz např. VYHLÁŠKA 85/1978 Sb. ).
Kontrola funkčnosti detekčního systému se provádí ve plhůtách jejich výrobce - 1x za 2 měsíce.

VYHLÁŠKA 85/1978

85/1978
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce
ze dne 26. června 1978
o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Změna: 352/2000

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

Č Á S T    P R V N Í
Syndikovat obsah