Aktuality

Oprava tepelného kanálu Novosady

Dne 20. 8. 2012 byla zahájena oprava tepelného kanálu na ulici Novosady mezi domy 1363 a 1329. Touto opravou vzniklo omezení průchodu a provozu dětského hřiště, které bude z důvodu bezpečnosti po celou dobu opravy. Prosíme proto všechny o to, aby dbali své osobní bezpečnosti a **nevstupovali na staveniště**. Také prosíme o trpělivost, neboť situaci nejde řešit jiným způsobem.

Přerušení dodávky vody na Kráčinách

Z důvodu prasklého potrubí v domě č.p. 285, došlo dne 28. 11. 2011, v odpoledních hodinách k odstávce dodávky teplé vody z kotelny na Kráčinách. Výpadek se týkal ulic Kráčiny a Slovenská. Vzhledem k rozsáhlosti poruchy musel být odstaven dům č.p. 285, dodávka teplé vody pro ostatní domy byla po nedlouhé době opět obnovena. Prasklé potrubí ve výše zmiňovaném domě bylo opraveno dne 29. 11. a dodávka teplé vody byla obnovena kolem 17-té hodiny.

Přerušení dodávky teplé vody na ulici Masarykova

Dnes 24. 11. 2011 v odpoledních hodinách došlo k přerušení dodávky teplé vody v oblasti kotelny na ulici Masarykova. Přerušená dodávka teplé vody se týkala ulic Masarykova, Bezručova, Tyršova a Očadlíkova.

Zahájení topné sezóny!!!

Společnost oznamuje svým odběratelům zahájení topné sezóny dne 6.10.2011 z důvodu odzkoušení technologií kotelen a předpovědi počasí na následující dny. Zároveň žádáme naše zákazníky, aby na telefon 602 414 625 oznámili případné nedostatky v dodávce tepla či teplé vody do jejich domácností.